Techniek
foto landschap foto landschap foto landschap foto landschap foto landschap foto landschap foto landschap

documenten

Deze werkgroep houdt zich bezig met de technische kant van zaken. Hieronder vindt u allerlei documenten met technische informatie.

CONCLUSIE VAN HET OPINIE ONDERZOEK WINDENERGIE VAN NEWCOM IS NIET JUIST

Geen draagvlak voor windmolens in Drenthe.

Platform Storm heeft met succes verweer gevoerd tegen het opinieonderzoek van Newcom van juli 2008. In het opinieonderzoek werd gesteld dat driekwart van de inwoners van Drenthe voor plaatsing van windmolens is. Na ons verweer werd Platform Storm op hun punten in het gelijk gesteld. Uitspraak van de geschillencommissie (MOA):

(citaat)

dat de stelling in de samenvatting van het rapport "Opinie onderzoek windenergie" van juli 2008, dat het Onderzoek uitwijst dat bijna driekwart van de Drenten de mening deelt dat het plaatsen van windmolens in open veengebieden, agrarische gebieden of weilanden gepast is (74 procent), niet wordt gedragen door de onderzoeksresultaten en dat deze samenvatting dientengevolge op een essentieel onderdeel niet voldoet aan de daaraan in kwalitatief opzicht te stellen eisen;

Wij zijn bijzonder verheugd dat de geschillencommissie instemt met onze bezwaren en tot deze uitspraak is gekomen. Ook heeft de commissie een aantal kritische noten gesteld aan het rapport:

lees hier verder

 lees hier de hele uitspraak van de geschillencommissie MOA

Dit onderzoek is gedaan in opdracht van Raedthuys. Raedthuys heeft ingesproken bij het ontwerp van de Provinciale omgevingsvisie en verwezen naar dit onderzoek. Ook is dit rapport gebruikt ter onderbouwing voor grootschalige windprojecten in Drenthe. Er stond toch een duidelijke stelling in dat bijna driekwart van de Drenten voor zou zijn. Deze stelling blijkt dus niet juist te zijn.

lees hier het opinie onderzoek windenergie van NEWCOM

DEEL 1 WINDENERGIE FABELS EN FEITEN

Exploitanten van windturbines en voorstanders van windenergie bedienen zich in de discussie over de duurzaamheid van windenergie vaak van clichés die als feiten worden gepresenteerd. Zodra er echter iets langer over wordt nagedacht blijken die feiten niets anders dan fabels te zijn.

In DEEL 1 WINDENERGIE FABELS EN FEITEN staan een aantal van deze fabels met daarachter de feiten die deze fabels eenvoudig ontzenuwen:

lees verder

Presentatie alternatieven 31-01-2012

Alternatieven in breder perspectief geplaatstNaar 16000 MW windmolenequivalent duurzame energie

Een goedkoop hightech alternatief voor windmolens op land met alleen maar voordelen: BIORAFFINAGE AAN DE BRON

De presentatie is gehouden op 9 november in het Atrium bij RTV Drenthe

de presentatie

Visualisatie Windpark De Drentse Monden

Door gebruik van de huidige technieken kunt u nu al aanschouwen hoe de Drentse Monden er met 70 windturbines type E-126 mogelijk uit komt te zien. Omdat de vrij gegeven Conceptnotitie Reikwijdte en Detail De Drentse Monden, in tegenstelling tot wat de naam suggereert; geen concreet en gedetailleerd plan bevat, kunnen wij u op basis van wat nu bekend is, een suggestie tonen van de enorme impact die een dergelijke hoeveelheid windturbines van deze grote heeft op de omgeving.


Om de impressie te bekijken moet u Google Earth (download gratis) op uw computer hebben geïnstalleerd.

downloaden

Evenwichtige opwekking duurzame elektriciteit

Een artikel door Henk Bulder uit Buinerveen.

lees verder

Wie is Bosch & van Rijn?

Bosch & van Rijn adviseert over duurzame energie ?

lees verder

Dit is een deel uit het rapport: Toekomst hernieuwbare energie - Auteur: H. Stiekema lees hier het hele verhaal

Wie is Pondera?

Een kritisch artikel over Pondera. Kan dit bedrijf een onafhankelijk onderzoek doen?

lees verder

Straal Lofar projecten

Twee afbeeldingen die de 4- en 6-kilometer straal rondom de Lofar projecten weergeven.

4 kilometer 6 kilometer

nieuws

Conclusie van het opinie onderzoek windenergie van NEWCOM is niet juist

DEEL 1 WINDENERGIE FABELS EN FEITEN

Duurzame Energie Coöperatie Drenthe in oprichting

Presentatie van Alternatieven door Stichting Platform Storm

Naar 16000 MW windmolenequivalent duurzame energie

Google Earth visualisatie windmolenpark

Wij hebben een visualisatie van de windmolens aan onze documenten toegevoegd - u kunt het met de Google Earth-software bekijken.

Vernieuwde website

Onze website heeft een grondige vernieuwing ondergaan. Zo kunnen wij u nog beter op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen!