Milieu en gezondheid
foto landschap foto landschap foto landschap foto landschap foto landschap foto landschap foto landschap

documenten

De werkgroep milieu & gezondheid richt zich op het welzijn van omwonenden en geeft een kritische kijk op windenergie. Hieronder vindt u hieraan gerelateerde informatie.

Nieuws van Waubra Foundation

De Waubra Foundation is een organisatie in Australië die als doel heeft informatie te verzamelen betreffende gezondheidsproblemen door het wonen en werken in de nabijheid van industriële wind turbines. Deze gegevens dienen als basis voor onderzoek naar o.a. veilige afstand van woon-en werk omgeving. De onderzoeksgegevens zouden overheids instanties, gezonheidswerkers en windindustrie kunnen helpen om tot wijze besluiten wat betreft het plaatsen van wind turbines te komen..

Lees hier het nieuwsbericht in het Engels.

WIND TURBINE ACCOUSTIC POLLUTION ASSESSMENT REQUIREMENTS

Lees hier het nieuwsbericht in het Nederlands.

NORMERING GEEIST VOOR AKOESTISCHE VERVUILING VAN WINDTURBINES

Lees hier meer informatie over de WAUBRA FOUNDATION

 • WAUBRA FOUNDATION
 • Film over de gevolgen van akoestische vervuiling van een windturbine.

  Bezoek Lilli Green en Preston Ribnick

  Amerikaanse gezondheidsspecialisten interviewen Nederlandse slachtoffers van windturbines voor een nieuwe documentaire.

  Lees hier het artikel

  Duizelingen en hoofdpijn van windmolens

  Windmolens kunnen gezondheid in gevaar brengen.

  Acupuncturist Janet Holtkamp en huisarts Harry Bulk pleiten voor meer onderzoek naar de gezondheidsrisico's van windturbines.

  Foto: DvhN/Duncan Wijting

  DvhN 31 januari 2012 Door Marieke Kwak

  Lees hier het artikel

  Een uitgebreid studie onderzoek

  Effecten van windturbineparken op 12 vogelsoorten.

  Een uitgebreide studie naar het effect van windturbineparken op 12 vogelsoorten wijst uit dat binnen een straal van 500 meter van de turbines de dichtheid van deze broedvogels afneemt met 15 tot 52%. Vooral kiekendieven (52,5%), watersnippen (47,5%), tapuiten (44,4%), wulpen (42,4%), buizerd (41,4%) en goudplevier (38,9%) laten een grote afname zien maar zelfs de graspieper neemt nog met 14,7% af. Lang niet alle broedvogels zijn onderzocht maar geen van de onderzochte soorten laat een toename zien dus het is zeer waarschijnlijk dat ook de niet onderzochte soorten een dergelijke afname zullen tonen. Hieruit kan geleerd worden dat vooral gebieden met hoge dichtheden van kwetsbare soorten vermeden moeten worden als het gaat om het ontwikkelen van windturbineparken. Alle genoemde soorten komen voor in het veenkoloniale gebied De Drentse Monden. Het gebied is echter vooral gekend voor zijn hoge dichtheden van de kwetsbare soort veldleeuwerik.

  lees hier het onderzoek

  Het boek van onderzoekster Nina Pierpont, MD, PhD (20-12-2009)

  Wind Turbine Syndrome: A Report on a Natural Experiment

  De essentie van haar boek is een wetenschappelijk rapport waarin ze primair onderzoek doet naar de symptomen die mensen (kunnen) krijgen door het wonen in de nabijheid van Wind Turbines (Van 1,5-3 MW). Het onderzoek betreft turbines die van 2004 - 2007 geplaatst zijn.

  lees hier de bevindingen

  KRO 's Brandpunt kritisch over milieuvriendelijkheid van windenergie

  KRO's Brandpunt ging op zoek naar de rendabiliteit van windmolens en kwam tot de best schokkende conclusie dat deze industrie louter in stand gehouden wordt door subsidies en nooit economisch rendabel zal zijn, om nog maar over de mileuvriendelijkheid te zwijgen.


  Zo kosten windmolens juist meer energie. Dat komt omdat een windmolen heel wisselvallig energie levert. De meeste tijd waait het namelijk niet of juist te hard. In beide gevallen staat de molen dan stil. Slechts 20% van de tijd staat die wel aan. Energie kan echter niet gebufferd worden. Daarom moet er altijd een reservecentrale achter staan; anders gaat letterlijk het licht uit. Die centrale op zijn beurt, moet veel meer energie leveren om die wisselvalligheid te compenseren, dan had gemoeten als er geen windmolens waren.

  bekijk de video

  Rapport GGD RIVM

  Een GGD-informatieblad over de invloed van windturbines op de beleving en gezondheid van omwonenden.

  lees verder

  Windenergie, besparen op brandstof? Vergeet het maar!

  Een kritisch artikel over de milieuvriendelijkheid van windenergie.

  lees verder

  Engels rapport analyse windenergie

  Een analyse over windturbines en daaraan gebonden aannames.

  lees verder

  "Windmolens besparen geen brandstof"

  Een interessante video op YouTube.

  bekijk video

  nieuws

  Nieuwsbericht WAUBRA FOUNDATION

  Bezoek Lilli Green en Preston Ribnick

  Duizelingen en hoofdpijn van windmolens

  Nieuw - Uitgebreide studie naar effecten van windturbineparken op 12 vogelsoorten.

  Wij hebben dit onderzoek aan onze documenten toegevoegd.

  Nieuw - boek van onderzoekster Nina Pierpont

  Wij hebben informatie over het boek "Wind Turbine Syndrome: A Report on a Natural Experiment" door Nina Pierpont aan onze documenten toegevoegd.

  Nieuw - KRO's Brandpunt op zoek naar de rentabiliteit van windmolens

  We hebben aan onze pagina een stuk over KRO's Brandpunt toegevoegd. U vindt het onder onze documenten.

  Vernieuwde website

  Onze website heeft een grondige vernieuwing ondergaan. Zo kunnen wij u nog beter op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen!