Externe communicatie
foto landschap foto landschap foto landschap foto landschap foto landschap foto landschap foto landschap

documenten

Deze werkgroep verzorgt de communicatie met derden. Hier vindt u dan ook persberichten en brieven.

Brief t.a.v. Alle Statenleden Provincie Drenthe

Geachte Statenleden van de provincie Drenthe

Op dinsdag 7 mei ontvingen wij via uw voorzitter, de heer J. Tichelaar, een afwijzende reactie op het door ons ingediende burgerinitiatief, om procedurele en inhoudelijke redenen. Wij zijn daar zeer verbaasd over. Volgens u gaat het hier niet om een geldig verzoek, aangezien de adressen en geboortedata van de indieners niet zijn aangeleverd. Wij vinden dat een wel erg formele houding, juist in dit digitale tijdperk, waarbij wettelijk is geregeld dat ieder bericht via e-mail, dat bij de provincie binnenkomt, als een echte brief wordt ingeboekt.

Inmiddels hebben meer dan duizend (1100) bewoners van Drenthe de petitie ondertekend, via de site van www.petities.nl, wat betekent, dat van al deze mensen de woonplaats en het e-mailadres bekend zijn. Dat zou u als volksvertegenwoordigers toch moeten aansporen en in beweging moeten brengen. Heeft u ooit meer betrokkenheid bij de provinciale politiek meegemaakt? Wij begrijpen niet, dat u de gevraagde plaatsing op uw agenda verre van u houdt. Dit betekent voor tienduizenden inwoners in de beide gemeenten, maar ook voor de inwoners van de steden Stadskanaal en Musselkanaal, een zeer ingrijpende wijziging van het totale landschap en daarmee de leefomgeving en leefomstandigheden. Wij als belangen behartigers van de bezorgde bewoners willen u ons ongenoegen uiten met betrekking tot het tot nu toe gelopen proces.

Lees verder

 • Lees hier 26 april 2013, aanbieden Formulier Burgerinitiatief en lijst.
 • Lees hier 07 mei 2013, afwijzende reactie Provincie.
 • Brief t.a.v. Alle Statenleden Provincie Drenthe

  Geachte Statenleden

  Zoals u allen weet, zijn er plannen voor het realiseren van windturbineparken in de gemeenten Borger-Odoorn en AA en Hunze. Deze plannen behelzen 80 tot 160 windturbines van 150 tot 198 meter hoogte. Samen met de beoogde plannen in Veendam zullen bij realisatie de Veenkoloniën meerdere en hogere objecten bevatten dan een stad als New York

  Dit betekent voor tienduizenden inwoners in de beide gemeenten, maar ook voor de inwoners van de steden Stadskanaal en Musselkanaal, een zeer ingrijpende wijziging van het totale landschap en daarmee de leefomgeving en leefomstandigheden. Wij als belangen behartigers van de bezorgde bewoners willen u ons ongenoegen uiten met betrekking tot het tot nu toe gelopen proces.

  Lees verder

  Brief Provinciale omgevingsvisie

  Bij het tot stand komen van de Provinciale omgevingsvisie heeft de Provincie gekozen voor een bepaalde procedure. Het ontwerp is ter inzage gelegd bij alle Gemeentehuizen. In dat ontwerp stond als zoekgebied voor windmolens alleen de Gemeente Emmen en Coevorden vermeld (zuidoosthoek van Drenthe). Op het allerlaatste moment heeft de Provincie besloten daaraan ook de veenkolonien van de Gemeente Borger-Odoorn en de Gemeente Aa en Hunze toe te voegen, echter zonder die wijziging ter inzage te leggen. Daardoor hebben beide Gemeentes maar ook de bewoners en organisaties in het gebied geen kennis kunnen nemen van dit voornemen en dus ook niet kunnen inspreken op dit voornemen. Na de inspraakronde is de gewijzigde Provinciale omgevingsvisie als beleidsstuk vastgesteld. Een beleidsstuk biedt echter niet de uitgebreide rechtsbeschermingsmogelijkheden voor burgers en organisaties. De Provincie is wel gehouden volgens het beleidsstuk te handelen en zit nu dus wel aan de vaststelling van het uitgebreide zoekgebied vast. De initiatiefnemers maken daar nu handig gebruik van door te stellen dat hun plannen vallen binnen het zoekgebied.

  Anders gezegd, de Provincie heeft vrijwillig gekozen voor een bepaalde procedure. Zij was daartoe niet verplicht. Ze heeft echter verzuimd zichzelf netjes aan die procedure te houden. Daardoor is de indruk gewekt dat de burgers en organisaties, zoals Tanja Klip ook heeft gezegd, inspraak hebben gehad. Feit is echter dat de burgers en organisaties in Borger-Odoorn en Aa en Hunze er niet tijdig kennis van hebben kunnen nemen, zodat er voor de burgers en organisaties van Borger-Odoorn en Aa en Hunze sprake is geweest van schijninspraak. Naar de rechter stappen om dit aan de kaak te stellen heeft waarschijnlijk niet zoveel zin omdat de gevolgde procedure een vrijwillige keus is en dus niet verplicht. Wel kunnen we stellen dat er in de gevolgde procedure sprake is van rechtsongelijkheid tussen burgers en organisaties van Borger-Odoorn en Aa en Hunze enerzijds en die van de andere gemeenten anderzijds. Dat zou op zich wel een valide reden kunnen zijn voor gerechtelijke stappen.

  Brief Borger-Odoorn

  Brief gemeente Borger-Odoorn naar Ministerie

  De gemeente Borger-Odoorn heeft naar het Ministerie van Ecomomische zaken een brief gestuurd betreffende het windmolenpark.

  deel 1 deel 2 deel 3

  Brief Raedthuys naar de gemeente Borger-Odoorn

  Een reactie van Raedthuys op een brief van de gemeente Borger-Odoorn.

  deel 1 deel 2

  Persbericht Stuurgroep Windenergie Zuidoost Drenthe

  lees verder

  nieuws

  Brief t.a.v. Alle Statenleden Provincie Drenthe

  Op dinsdag 7 mei ontvingen wij via uw voorzitter, de heer J. Tichelaar, een afwijzende reactie op het door ons ingediende burgerinitiatief, om procedurele en inhoudelijke redenen. Wij zijn daar zeer verbaasd over.

  Brief t.a.v. Alle Statenleden Provincie Drenthe

  Wij als belangen behartigers van bezorgde bewoners willen u ons ongenoegen uiten met betrekking tot het tot nu toe gelopen proces.

  Brief Provinciale omgevingsvisie

  Lees hiernaast hoe de Provinciale omgevingsvisie tot stand is gekomen.

  Vernieuwde website

  Onze website heeft een grondige vernieuwing ondergaan. Zo kunnen wij u nog beter op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen!