Gaat ons karakteristieke vrije uitzicht binnenkort
voorgoed verdwijnen?
foto landschap foto landschap foto landschap foto landschap foto landschap foto landschap foto landschap

Wij zijn een stichting tegen windpark De Drentse Monden.

Deze website is een initiatief van bewoners en ondernemers van de Veenkoloniën om u te informeren over de plannen voor de ontwikkeling van een grootschalig windmolenpark in de Drentse Monden. De plannen voor het plaatsen van windmolens omvatten een park van maarliefst 70 tot 110 windmolens (piekhoogte bijna 200 meter), midden in onze leefomgeving!

24 april naar Den Haag

We gaan 24 april naar Den Haag om de petitie Windenergie in Nederland aan te bieden.

Deze kunt u hier ondertekenen. Geef een signaal af dat het anders moet.

 • Volg deze de link voor ondertekenen
 • Namens een afvaardiging van alle provincies in Nederland gaan we Donderdag 24 april op het Plein in Den Haag deze petitie aanbieden aan Minister Henk Kamp en Minister Melanie Schultz van Haegen.

  Verspilling 60 Miljard

  De grootste verspilling van gemeenschapsgeld in de geschiedenis van dit land. windmolens een verspilling van 60 miljard.

  Nut en noodzaak van windenergie in het Energieakkoord. Een nieuwe analyse van Pieter Lukkes.

 • Lees hier het verhaal in de krant DvhN
 • Lees hier het verhaal van Pieter Lukkes zelf
 • Geen tijd of zin om het hele verhaal te lezen ? Lees dan alleen even de samenvatting of punt 10 van de samenvatting

  10) Deze studie betekent een bevrijding van het dwangmatig denken en handelen ten aanzien van windenergie. Van iets dat overbodig is gaat geen dwang uit (par.8). Het is in ons aller belang om meteen met windenergie te stoppen.

  Ingezonden stuk

  Platform Storm heeft de afgelopen 2 jaar overleg gehad met de GGDen (Gemeenschappelijke Gezondheids Diensten) van Groningen en Drenthe en haar zorg uitgesproken dat er signalen zijn dat windturbines een negatief effect hebben op de volksgezondheid. De GGDen hebben dit vervolgens ingebracht bij het RIVM met het verzoek om het rapport uit 2008 te herzien. Dit nieuwe rapport is deze week vrijgegeven. Het nadrukkelijke verzoek van Platform Storm was om aandacht te besteden aan de signalen dat er iets goed mis is met het wonen in de nabijheid van windturbines. Dit is terug te vinden in onderzoeken en in rapporten van mensen die woonachtig zijn in de nabijheid van windturbines.

  Het ´onderzoek´ dat het RIVM vervolgens heeft gedaan is in navolging en met behulp van een LITERATUUR(!)studie uit Massachusetts (V.S.). Hierbij worden alle signaleringsrapporten systematisch afgedaan als zijnde onvoldoende wetenschappelijk bewijs dat er gezondheidsproblemen kleven aan windturbines. Op zichzelf is dit niet een helemaal foutieve conclusie omdat alle rapporten aangeven dat er nog veel onduidelijk is met betrekking tot de gezondheid en windturbines en dat MEER onderzoek nodig is alvorens tot duidelijkheid te kunnen komen.

  De verkeerde conclusie die hier vervolgens op volgt is dat ´omdat er onvoldoende bewijs is dat windturbines schade toebrengen aan de gezondheid van mens en dier dit bewijst dat windturbines NIET schadelijk zouden zijn voor de gezondheid´. En hier gaat de redenering mis!

 • Lees hier het hele verhaal
 • SPANDOEK ACTIE PLATFORM STORM

 • Zie hier verslag van de actie
 • BRIEF MUNNIKSMA

  Hier kunt u de brief lezen die wij aan de Gedeputeerde van Drenthe, de heer Munniksma gestuurd hebben, in de hoop nu eens duidelijk antwoord te krijgen op al die vragen die gesteld worden en zijn, maar door de overheid stelselmatig ontweken of genegeerd worden.

 • Lees hier het hel persbericht
 • TOO CLOSE

  Stories from Those Who Live in the Shadows.

  Het windmolenpark komt in de buurt van onder meer Stadskanaal, Musselkanaal, Nieuw Buinen en Gasselternijveen
  geplande locatie aangegeven met roze - klik om te vergroten

  Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen door u aan te melden als donateur. Mocht u naar aanleiding van deze informatie behoefte hebben om actief deel te nemen aan het verzet tegen dit plan, laat het ons weten per e-mail! Samen staan we immers sterk.

  Laat uw stem niet verloren gaan en strijd mee om de balans tussen wonen en werken, kortom onze leefomgeving te beschermen. Stop windpark de Monden!

  nieuws

  Gemeenteraadsvergadering

  Donderdag 3 April om 19:00 uur Locatie Gemeentehuis te Exloo

  Wanneer u deze bijwoont kan u gelijk beoordelen hoe de nieuwe gekozen gemeenteraadsleden denken over de grootschalige windturbine plannen in onze gemeente.

  Het aanbieden van de zienswijze van Platform Storm

  Actualisatie Omgevingsvisie Drenthe

  Wij willen wederom iedereen bedanken die ons het vertrouwen hebben gegeven door middel van een machtiging. Met als resultaat 971

  Wij hebben hierdoor een brede steun gekregen voor de zienswijze

 • Lees hier Zienswijze Platform Storm
 • In totaal zijn er meer dan 2500 protest handtekeningen.

  Lees hier de aanbiedingsbrief en zienswijzen van andere actie groepen.

 • Lees hier
 • Ingezonden stuk

  Windturbines invloed op de beleving en gezondheid van omwonenden GGD informatieblad medische milieukunde. Dit rapport is een publicatie van het RIVM welke onder verantwoordelijkheid valt van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 • Lees hier het antwoord van Platform Storm
 • Persbericht Tegenwind Veenkoloniën

  Lees hier de brief van minister Kamp en persbericht van Tegenwind Veenkoloniën.

 • Lees hier Brief minister Kamp
 • Lees hier Het persbericht van Tegenwind Veenkoloniën
 • Windturbinepark een splijtzwam tussen boeren en bevolking?

  Ingezonden brief aan de pers en Kamerleden door Jantje Schuurman, een veenkoloniaal-

 • Lees hier verder
 • WOB verzoek

  STORM DOET BEROEP OP WOB -wet openbaarheid van bestuur-

 • Lees hier verder
 • ACTIEBERICHT 6

  Stchting Platform Storm zoekt contact

  Gemiste kans landeigenaren

 • Lees hier
 • ACTIEBERICHT 5

  Onze dank voor de vele tientallen reacties.

 • Lees hier
 • Groot Protest tijdens staten vergadering

  In de zaal en buiten met een windturbinegeluidstoeter

 • Link naar RTVDrenthe
 • TOO CLOSE

  Stories from Those Who Live in the Shadows

 • Video
 • Veel Windturbine klachten Zijpe en Houten

  Wonen in het paradijs, leven in de hel.

  Documentaire Laag Frequent Geluid

  Doet u ook mee?

 • Lees hier het hele verhaal
 • Komt allen woensdag 26 juni.

  Om 18:45 naar het Provinciehuis te Assen!

  Ontwerp Gebiedsvisie Windenergie Drenthe. 18:45 Het aanbieden van Burgerinitiatief. Meer dan 1100 ondertekenaars uit Drenthe en een duidelijke nee van de gemeente Borger-Odoorn

  Uitstel project 'Wind op Land' beste optie.

  Centraal Planbureau Economische beleidsanalyse

  De vraag is nu om uitstel AO "structuurvisie Wind op Land"

  Lees hier persbericht CPB

  Actie in 2e Exloermond

  Dinsdag 4 juni om 19:30 Zuiderdiep 72

  Actie groep roept tegenstanders van het windpark op

  ACTIE -ACTIE- ACTIE

  Burgerinitiatief afgewezen door provincie Drenthe.

  Persbericht EPAW

  EPAW - European Platform Against Windfarm.

  Gaat namens 596 groepen in 24 landen naar het hof in Luxemburg

  PETITIE BURGERINITATIEF

  Voor de Provinciale Staten in Assen - Windenergie in Drenthe - Hoe en waarom zijn wij zoekgebied voor grootschalige windenergie geworden?

  Platform Storm overhandigd zienswijzen windmeetmast

  Aangeboden aan wethouder Mevr. Luchjenbroers, gemeente Borger-Odoorn

 • Bezwaarschrift - Zienswijzen
 • Wat is de exacte ligging van de laagvliegroute 10

  Welke invloed heeft dit op de plannen ten aanzien van het windpark "De Drentse Monden"

 • Lees hier het hele verhaal.
 • Aanbieden zienswijze

  Platform Storm en Windnee bieden gedeputeerde Munniksma zienswijze aan

 • Lees hier het hele verhaal.
 • Flyeractie Platform Storm

  Platform Storm heeft in alle dorpen flyers uitgedeeld.

 • Lees hier het hele verhaal.
 • rtv drenthe nieuws reportage:Jeroen Willems
 • Ontwerp Gebiedsvisie windenergie Drenthe vastgesteld

  Vijf locaties voor windparken binnen het gebied. Lees alles op de website van de Provincie Drenthe

 • Link naar website Provincie Drenthe
 • Lees hier het persbericht van Tegenwindveenkoloniën over de gebiedsvisie windenergie in Drenthe

 • Persbericht
 • Kerstmarkt Borger

  Het was koud. We haden een grote kraam en veel aandacht.

  Persbericht

  Burgerparticipatie windparken is rookgordijn

  Persbericht n.a.v. artikel Omwonende windmolen krijgt stroom als winddeel, Dagblad van het Noorden 9 november 2012.

  Structuurvisie Wind Op Land

  Voor meer informatie zie nieuwsbrief nr 24

  U kunt vandaag nog Uw zienswijze versturen via het digitale zienswijzenformulier

  Persbericht

  Informatieavonden over windparkplannen in de Drentse Veenkoloniën 9,10 en 11 oktober

  Politiek en Windenergie

  Welke partij zou een positief of negatief effect kunnen hebben voor onze strijd.

  Windmolenklachten

  Burgerinitiatief voor melden windmolenoverlast

  Doodziek zijn van de windmolens

  Ze zijn een symbool van schone energie: windmolens. Maar onderzoek van de Universiteit van Utrecht toont aan dat omwonenden er ziek van worden.

  Vechten tegen windmolens is vechten tegen onbegrip

  Brief t.a.v. Alle Statenleden Provincie Drenthe

  Conclusie van het opinie onderzoek windenergie van NEWCOM is niet juist

  DEEL 1 Windenergie fabels en feiten

  Platform Storm op konniginnemarkt

  Petitie tegen ziekmakende windturbines in de leefomgeving

   Tegenwind Veenkoloniën heeft een petitie opgesteld tegen de komst van ziekmakende windturbines in de leefomgeving.

   We gaan 15 mei naar Den Haag om de petitie aan te bieden. We hopen dat u mee gaat.

  • Lees hier

  Bezoek Lilli Green en Preston Ribnick

  PERSBERICHT

  3D presentatie windturbines maakt doemscenario Veenkoloniën zichtbaar

  *** BELANGRIJK WOZ NIEUWS ***

  Inspraakformulier, Uw zienswijze

  Platform Storm informeert achterban

  • Lees hier
  • Duurzame Energie Coöperatie Drenthe in oprichting en alternatieven in breder perspectief geplaatst

  • Lees hier
  • Duizelingen en hoofdpijn van windmolens

  • Lees hier
  • De realiteit van het leven met windturbines

  • Zie hier de film

  Tegenwind Veenkoloniën in Den Haag voor gesprek met 2eKamerleden

  Op 26 januari werden gesprekken gevoerd met kamerleden en beleidsmedewerkers.

  Tegenstanders windmolens bundelen krachten

  Zie voor meer informatie:

  Werkbezoek Tweede Kamerlid Rene Leegte van de VVD

  Zie voor meer informatie:

  Stichting Platform Storm actief op de kerstmarkt in Borger

  Zie voor meer informatie:

  SP bijeenkomst over windenergie in Gieterveen

  Zie voor meer informatie:

  Plattelandsdebat

  Zie voor meer informatie:

  Noordelijk klimaatdebat

  Zie voor meer informatie:

  Platform Storm presenteert alternatief

  Stichting Platform Storm presenteert een goedkoop hightech alternatief voor windmolens op land met alleen maar voordelen: BIORAFFINAGE AAN DE BRON

  Zie voor meer informatie:

  Zienswijzen

  Alle zienswijzen op de concept notitie Windpark de Drentse Monden staan nu op de website van senternovem; te downloaden via onderstaande link:

  Zie voor meer informatie:

  Stichting Platform Storm actie 8 september

  Op donderdag 8 september 2011, Provinciehuis, Martinikerkhof 12, Groningen, zijn we als Stichting Platform Storm naar de informatie avond geweest over de Ontwerp Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte. Op deze avond hebben we duidelijk van ons laten horen en zien: STOP Windpark de Drentse Monden.

  Zie voor meer informatie:

  Platform Storm deponeert klacht bij geschillencommissie MOA

  De Stichting heeft een klacht ingediend bij de geschillencommissie Marktonderzoek Associatie (MOA).

  Deze klacht betreft het opinieonderzoek windenergie van Newcom Research & Consultancy in opdracht van Raedthuys (lees hier). Ons persbericht hierover kunt u hier lezen. Onze klacht vindt u hier.